ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตาลสุม

 

นายกุศลศักดิ์  ณรุณ

การศึกษานอกระบบ

ระบบสมาชิก

มุมความรู้

แบบสำรวจ

ความพึงพอใจในการใช้เว็บไซต์

ดีมาก - 89.4%
ดี - 10.1%
พอใช้ - 0%
ควรปรับปรุง - 0.5%

Total votes: 189

สถิติผู้เยี่ยมชมเว็บไซต์

102377
วันนี้
เมื่อวาน
สัปดาห์นี้
สัปดาห์ที่แล้ว
เดือนนี้
เดือนที่แล้ว
รวมทั้งหมด
24
282
24
101267
3402
5510
102377

หมายเลขไอพีของคุณ 54.211.153.104
ขณะนี้เวลา: 2014-04-20 10:11:15

แลกเปลี่ยนเรียนรู้ "ปุ๋ยหมักชีวภาพ"

วันที่ 16 พฤษภาคม 2556 ที่ผ่าน กศน.อำเภอตาลสุม ได้ดำเนินการจัดกระบวนการแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างนักศึกษาที่มีความสนใจในเรื่องของเศรษฐกิจพอเพียง และการทำปุ๋ยหมักชีวภาพ เพื่อนำไปใช้ในการครัวเรือน เพื่อลดรายจ่าย และเสริมสร้างภูมิคุ้มกันในการทำการเกษตรเชิงอนุรักษ์ ณ บริเวณลานเอนกประสงค์ กศน.อำเภอตาลสุม

กศน.ตำบลหนองกุง - ฝึกอาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีดดำ

วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 กศน.ตำบลหนองกุง ได้เริ่มดำเนินการฝึกอาชีพการเลี้ยงจิ้งหรีดดำ ณ ศาลากลางบ้านสร้างหว้า หมู่ 8 ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม โดยมีกำนันตำบลหนองกุง ร่วมเป็นวิทยากรฝึกอาชีพ ทั้งนี้ ท่าน ผอ.กุศลศักดิ์ ณรุณ ได้ลงพื้นที่ เพื่อติดตามการดำเนินงานอย่างใกล้ชิด พร้อมทั้งเยี่ยมชมการเพาะพันธ์จิ้งหรีดดำ และแมงสะดิ้ง ด้วยจ้า

นิเทศติดตามการฝึกอาชีพการเพาะเห็ดขอนขาว กศน.ตำบลหนองกุง

วันที่ 8 พฤษภาคม 2556 ผอ.กุศลศักดิ์ ณรุณ ผู้อำนวยการ กศน.อำเภอตาลสุม ได้เดินทางสู่ตำบลหนองกุงในการนิเทศติดตามการดำเนินงาน การจัดตั้งและดำเนินการฝึกอาชีพการเพาะเห็ดขอนขาว ณ ศาลากลางบ้าน บ้านสร้างหว้า หมู่ 6 ตำบลหนองกุง อำเภอตาลสุม พร้อมทั้งได้พบปะกับสมาชิกในกลุ่ม สอบถามถึงปัญหาอุปสรรคในการฝึกอาชีพ เพื่อนำเป็นข้อมูลในการพัฒนาการดำเนินงานต่อไป

กศน.ตำบลหนองกุง - ฝึกอาชีพเพาะเห็ดขอนขาว

ระหว่างวันที่  20-29  มีนาคม  2556   กศน.ตำบลหนองกุง  ดำเนินโครงการฝึกอาชีพให้มีงานทำ

"การเพาะเห็ดขอนขาว”  โดยฝึกและร่วมแลกเปลี่ยนเรียนรู้ระหว่างวิทยากรและผู้เข้าร่วมอบรม

 บ้านสร้างหว้า   หมู่  6   ตำบลหนองกุง  อำเภอตาลสุม   จังหวัดอุบราชธานี

  

โครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง

วันที่ 26 เมษายน 2556 กศน.อำเภอตาลสุม นำคณะประชาชนและนักศึกษา กศน.อำเภอตาลสุม ร่วมเข้ารับการอบรมตามโครงการจัดกระบวนการเรียนรู้ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง ณ ศูนย์การเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียง มทบ.22 อำเภอวารินชำราบ จังหวัดอุบลราชธานี เพื่อสร้างเสริมการคิดวิเคราะห์ตามหลักปรัชญาของเศรษฐกิจพอเพียง และฝึกปฏิบัติอาชีพและทักษะทางเกษตรกรรมที่มีประโยชน์ สามารถนำไปประยุกต์ใช้ในครอบครัว และชุมชนได้

ข่าวการศึกษา